Snabb och kompetent IT-support
Logga in på webbmail via Office 365 portal eller Hosted Exchange
Kontakta helpdesk@atrox.se eller sök i Supportportalen

Snabb och kompetent IT-support

Atrox erbjuder en snabb och kompetent IT-support. Vår organisation är speciellt anpassad för små och medelstora företag som är i behov av en modern, fungerande IT-miljö med hög en tillgänglighet.

För att kunna hålla våra snabba inställelsetider och en hög servicegrad mot er som kund hanterar vi samtliga ärenden och supportfrågor i Autotask servicedesk som är uppbyggt enl. ITIL.

I våra Serviceavtal erbjuder vi olika nivåer av support för er och era användare. I supporten hjälper vi er med alltifrån vanliga användarfrågor, felsökning, åtgärdande av fel till installation och konfiguration.

Samtliga ärenden loggas i vårt interna supportsystem och varje ärende tilldelas ett ärendenummer. Här garanterar vi att alla ärenden behandlas och påbörjas senast inom utlovad responstid enligt avtal. I de fall Atrox ej kan lösa ärendet fjärrledes garanteras ni att vi utför felsökning och åtgärdande av fel på plats.

Supporten är bemannad vardag kl. 8:00 – 17:30 (dag före helgdag 8:00 – 12:00). 

Serviceavtal för drift & support

Atrox erbjuder trygga serviceavtal för drift och support. Vår organisation är speciellt anpassad för små och medelstora företag som är i behov av en modern, fungerande IT-miljö med en hög tillgänglighet. För mer info om priser och vad som ingår i de olika tjänsterna se våra serviceavtal för drift & support.

Serviceavtal för drift & support >>

 


Skriv utOffertförfrågan