Webbmail (senare än 2009-09) Webbmail (tidigare än 2009-09)
Ladda hem vårt program för direktsupport

IT-avdelning

Kundens egen IT-avdelning

Atrox erbjuder en komplett IT-avdelning anpassad efter små och medelstora företags behov av moderna och smarta IT-lösningar.

”Som Kundens egen IT-avdelning är vår vision att leverera en kvalitativ IT-miljö och skapa tekniska förutsättningar för kundens framtida utveckling och tillväxt.”

I vår helhetslösning ingår hela kedjan från förstudier och implementation till drift och support. Vi hjälper kunden med alltifrån PC och Mac, server och nätverk, till olika typer av hostade lösningar och molntjänster (Office 365). Som Kundens egen IT-avdelning stöttar vi självklart även i övriga typer av IT-frågor.

Behovsanalys & planering
IT-lösningar & Infrastruktur
IT-Support
Drift & underhåll
Strategisk styrning av IT-miljö
Rådgivning / Försäljning av hård- och mjukvara

Långsiktigt samarbete tryggar Er IT-miljö

Atrox arbetssätt är framtaget specifikt för små och medelstora företag, med höga krav på en trygg, fungerande och kostnadseffektiv IT-miljö. Vi har ett långsiktigt tänk och vi har som ambition att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra verksamheten i många år framöver.

Behovsanalys & planering

Behovsanalysen fungerar som ett verktyg i arbetet att uppnå en planerad och väl fungerande IT-miljö. Den långsiktiga planen kommer sedan att ligga till grund för vårt framtida samarbete och kundens interna IT.

 IT-lösningar & Infrastruktur

Uppsättning och införande av kompletta lösningar för infrastruktur och kontors-IT. Här ingår alltifrån nätverk, trådlöst, servers och datorer till molnlösningar och i hopkoppling av olika kontor.

 IT-Support

Samtliga användare får tillgång till IT-support fjärrledes med en garanterad inställelsetid. Om Atrox ej kan lösa problemet fjärrledes garanteras ni att vi kommer ut på plats till er.

Drift och underhåll

Atrox ansvarar för drift och underhåll av er IT-miljö. Vi utför proaktivt underhåll av er IT-miljö i form av säkerhetsuppdateringar samt åtgärdande av fel som uppdagas via larm. För att kunna säkerställa att systemet fungerar som det ska utför vi löpande servicekontroller och kvalitetskontroller. 

Strategisk styrning av IT-miljö

Saknar du IT-chef internt? Atrox erbjuder strategisk styrning av den interna IT-miljön samt ett kompetent stöd och bollplank till ledningen. Utöver infrastruktur och de klassiska områdena som en IT-avdelning normalt sett ansvarar för så erbjuder vi seniort stöd vid upphandling och införande av övriga system såsom affärssystem, webbshoppar och CRM.  

 Rådgivning / Försäljning av hård- och mjukvara

I syfte att kundens IT-miljö ska fungera maximalt säkerställer vi att kunden använder sig utav rätt utrustning. Därför erbjuder vi rådgivning samt försäljning av hård- och mjukvara.

Serviceavtal för drift & support

Atrox erbjuder trygga serviceavtal för drift och support. Vår organisation är speciellt anpassad för små och medelstora företag som är i behov av en modern, fungerande IT-miljö med en hög tillgänglighet. För mer info om priser och vad som ingår i de olika tjänsterna se våra serviceavtal för drift & support.

Serviceavtal för drift & support >>

 


Skriv utOffertförfrågan