Webbmail (senare än 2009-09) Webbmail (tidigare än 2009-09)
Ladda hem vårt program för direktsupport

IT-avdelning

Kundens egen IT-avdelning

Atrox erbjuder en komplett IT-avdelning anpassad efter små och medelstora företags behov av moderna och smarta IT-lösningar.

I vår helhetslösning ingår hela kedjan från förstudier och implementation till drift och support. Vi hjälper kunden med alltifrån PC och Mac, server och nätverk, till olika typer av hostade lösningar och molntjänster (Office 365). Som Kundens egen IT-avdelning stöttar vi självklart även i övriga typer av IT-frågor.

Behovsanalys (inventering, arbetssätt och framtid)
Design & implementation av IT-lösning
Användarutbildning
Support
Drift & underhåll
Rådgivning / Försäljning av hård- och mjukvara

Långsiktig process tryggar Er IT-miljö

Atrox arbetssätt är framtaget specifikt för små och medelstora företag, med höga krav på en trygg, fungerande och kostnadseffektiv IT-miljö.

Behovsanalys (inventering, arbetssätt och framtid)

Behovsanalysen fungerar som ett verktyg i arbetet att uppnå en planerad och väl fungerande IT-miljö. Den långsiktiga planen kommer sedan att ligga till grund för vårt framtida samarbete och kundens interna IT.

 Design & implementation av IT-lösning

Implementering av IT-miljö innebär att vi genomför de åtgärder vi kommit överens om inom föreslagen IT-strategi. Det kan röra sig om allt från nyinstallation av komplett servermiljö till mindre åtgärder och fixar. Samtliga av era användare får en genomgång av supportens funktion samt interna policyfrågor.

 Användarutbildning

Efter implementation av IT-lösning genomför vi kundanpassade användarutbildningar och säkerställer att kunden har rätt kompetens för att kunna arbeta produktivt i sin moderna IT-miljö.

IT-Support

Samtliga användare får tillgång till IT-support fjärrledes med en garanterad inställelsetid. Om Atrox ej kan lösa problemet fjärrledes garanteras ni att vi kommer ut på plats till er.

 Övervakning 24/7

Kontinuerlig automatiserad övervakning sker med hjälp av Atrox helpdesk/management-verktyg. Samtliga servers och klienter övervakas 24/7. I händelse av problem som kräver åtgärd notifieras Atrox helpdesk genom automatiska larm.

Drift och underhåll

Atrox ansvarar för drift och underhåll av er IT-miljö. Vi utför proaktivt underhåll av er IT-miljö i form av säkerhetsuppdateringar samt åtgärdande av fel som uppdagas via larm. För att kunna säkerställa att systemet fungerar som det ska utför vi löpande servicekontroller. Exempel på sådana kontroller är att återläsning av backup fungerar.

 Rådgivning / Försäljning av hård- och mjukvara

I syfte att kundens IT-miljö ska fungera maximalt säkerställer vi att kunden använder sig utav rätt utrustning. Därför erbjuder vi rådgivning samt försäljning av hård- och mjukvara.

Kvalitetskontroll, uppföljning och avrapportering

En grundlig kvalitetskontroll av er IT-miljö gör årligen, och vi kommer ut till er på plats för genomgång av denna. Vi säkerställer då att IT-miljön fungerar som den ska samt att planerade jobb är utförda. Eventuella framtida åtgärder diskuteras och åtgärdsförslag och förbättringsarbete diskuteras.

 


Skriv utOffertförfrågan