Webbmail (senare än 2009-09) Webbmail (tidigare än 2009-09)
Ladda hem vårt program för direktsupport

IT-drift

Proaktiv och automatiserad IT-drift med Kaseya

Atrox erbjuder en proaktiv och automatiserad drift. Vår organisation är speciellt anpassad för små och medelstora företag som är i behov av en modern, fungerande IT-miljö med hög en tillgänglighet.

Som hjälpmedel använder vi oss av helpdesk och management-verktyget Kaseya. Genom Kaseya övervakar vi er IT-miljö 24/7,och eventuella fel som uppdagas via larm åtgärdas snabbt manuellt eller per automatik. Med Kaseya centraliserar vi våra arbetsprocesser och en stor del av tidigare manuella uppgifter kan automatiseras och schemaläggas.

Kontinuerlig övervakning

Kontinuerlig automatiserad övervakning sker med hjälp av Kaseya. Samtliga servers, klienter och mobila enheter övervakas 24/7. Övervakning och monitorering justeras och förbättras löpande, b.l.a. så trimmas och anpassas systemet efter kända fel och brister som uppdagas via supporten, eventloggar och manuella kontroller.

Larm och åtgärdande av fel

I händelse av kundproblem som kräver åtgärd notifieras Atrox helpdesk genom automatiserade larm. Exempel på larm kan vara fallerande hårdvara, utrymmesbrist eller icke fungerande tjänster. När larm anländer gör Atrox en bedömning om felet ska åtgärdas direkt eller om kund först behöver meddelas.

Patchhantering

Atrox använder Kaseya för utrullning och policystyrning av patchar. Automatiserad distribution av Microsofts säkerhetsuppdateringar till både Windows-servers och Windows-klienter sker enligt schema upplagt tillsammans med kund. De höga/kritiska säkerhetsuppdateringarna godkänns per automatik, och övriga uppdateringar godkänns manuellt av Atrox innan de rullas ut.

Programuppdateringar

Programuppdateringar och installation av nya versioner av programvaror på befintlig IT-miljö distribueras genom Kaseya.

Servicekontroller

I syfte att kvalitetssäkra kundens IT-miljö görs återkommande automatiserade servicekontroller. Servicekontrollerna hanteras via ärenden och utförs via script. Exempelvis kontrolleras status på backup, patchning och disktrending.

Kvalitetskontroller

Här säkrar vi upp att funktionen “Servicekontroll” fungerar med god kvalité genom att manuellt utföra kontroller. Exempelvis testar vi återläsning av backup.

Åtgärdande av fel

Vid händelse av fel i den löpande driften ingår det i våra fastprisavtal att vi felsöker samt åtgärdar felet. Om exempelvis en server skulle krascha så ingår hela flödet från felsökning, hantering av inköp av ny hårdvara, till att installera upp denna i avtalet. Dock ingår ej kostnad för hård & mjukvara.

Tekniska förutsättningar

En agent installeras på samtliga av era servers och klienter som kommunicerar med våra system. Trafiken är krypterad och inga portar behöver öppnas upp i brandväggarna från Internet, endast port mot central server hos Atrox måste vara öppen. För mer info om Kaseya se www.kaseya.com .

IT-drift ingår som en del av vår helhetslösning för intern IT, se Serviceavtal.


Skriv utOffertförfrågan