5 enkla knep som sparar dig tid när du formaterar Word 2016 dokument

Nu behöver du inte längre spendera onödig tid på att om och om igen formatera dina Word-dokument till önskat utseende. Nedan listar vi 5 enkla knep som kan spara dig tid.

De flesta Microsoft Word 2016 användare känner till formateringsgrunderna, men många av dem är omedvetna om de funktioner som de kan använda för att effektivisera sitt arbete. Genom att anpassa vissa formateringsfunktioner och med hjälp av genvägar, kan de få ett önskat utseende på sina dokument med en minimal ansträngning.

Här är fem sätt du kan spara tid på när du formaterar Word 2016 dokument:

1. Ändra standardteckensnitt och teckenstorlek

I Word 2016 är standard typsnitt och storlek Calibri 12. Om du brukar använda ett annat typsnitt och teckenstorlek i dina dokument kan du ändra standardinställningarna. På så sätt kommer varje nytt dokument som du skapar att använda ditt favoritteckensnitt och teckenstorlek. Om du vill ändra standardinställningarna så här:

 1. Placera markören någonstans i ett öppet Word-dokument. Högerklicka och välj “Tecken”.
 2. I dialogrutan Teckensnitt, välj ditt favorit teckensnitt och teckenstorlek.
 3. Klicka på “Ange som standard” -knappen.
 4. I dialogrutan som visas väljer du “Alla dokument som grundar sig på mallen Normal” alternativet.
 5. Klicka på “OK” för att spara ändringarna och stänga dialogrutan Teckensnitt. Standard teckensnitt och teckenstorlek kommer nu att ändras i det öppna dokumentet och eventuella framtida dokument som du skapar.

2. Snabbt ändra ett styckes radavstånd

Ibland kanske du vill ändra radavståndet i bara en punkt. Även om du kan använda “Rad och Styckeavstånd” i Word menyn, så det finns ett ännu snabbare sätt att ändra det. Placera markören någonstans i stycket och använd sedan ett av följande kortkommandon:

 • Om du vill ändra styckets radavståndet till en (enda utrymme), tryck Ctrl + 1 (dvs genom att trycka på Ctrl-tangenten och 1-tangenten samtidigt)
 • Om du vill ändra styckets radavståndet till två (dubbel utrymme), tryck Ctrl + 2

3. Snabbt ändra standard radavstånd

I Word 2016, är standard radavstånd “Vidd på 1,08”. Du kan ändra denna standard så att det aktuella dokumentet och alla nya dokument som du skapar därefter kommer att använda din favorit avstånd. För att göra detta, så här:

 • Placera markören någonstans i ett öppet Word-dokument. Högerklicka och välj “Stycke”.
 • I dialogrutan ange önskat radavstånd.
 • Klicka på “Ange som standard” -knappen.
 • I dialogrutan som visas väljer du “Alla dokument som grundar sig på mallen Normal” alternativet.
 • Klicka på “OK” för att spara ändringarna och stänga dialogrutan.

4. Snabbt få bort formatering

Att ta bort formatering som kan ha använts är enkelt. Anta till exempel att i fredags så ändrade du ett dokuments format, fet-stilade och rödmarkerade vissa sökord etc. Vid den tiden verkade det som en bra idé, men när man tittar på dokumentet nu, så tycker du att de röda fetmarkerade sökorden är alltför störande. Du kan snabbt ta bort den formateringen genom att markera texten och klicka på “radera all formatering” -knappen. Alternativt kan du trycka Ctrl + Space.

Du kan också använda “Radera all formatering” -knappen för att ta bort all formatering du lagt till i listsektionen (t ex punktlistor, numrerade lista) eller “Styles” avsnittet i Word menyn. I detta fall är kortkommandot Ctrl + Skift + N snarare än Ctrl + Space.

5. Ändra standard vid inklistring av text

Word följer vissa regler när du kopiera och klistra in text i samma dokument, mellan dokument och mellan program. I samtliga fall följer ordet “Bevara källformatering” -regeln som standard, vilket innebär att det bevarar textens ursprungliga formatering när du klistrar in text i dokumentet. Du kan dock ändra detta beteende genom att välja “Slå samman formatering” eller “Behåll endast text” -regeln när du klistrar in text. Om du väljer “Slå samman formatering”, ändrar Word den kopierade texten formatering (t.ex. teckensnitt, teckenstorlek) så att den stämmer överens med texten i dokumentet men behåller funktioner som länkar och punktlistor. Om du väljer “Behåll endast text” så tar Word bort den ursprungliga formateringen från den text du klistrat in.

Om du upptäcker att du ofta behöver ändra Words klistra in beteende, så kan du ändra standardregeln. För att göra detta, så här:

 1. På fliken Arkiv, välj “Alternativ”.
 2. Välj “Avancerat” i menyn till vänster.
 3. Hitta avsnittet “klipp ut, kopiera, klistra in”.
 4. Välj standardregel du vill använda (dvs “Bevara källformatering,”, “Slå samman formatering “, eller “Behåll endast text”) för vart och ett av följande alternativ: “Klistra in i samma dokument”, “Klistra in mellan dokument “, och” Klistra in från andra program “. Du kanske också vill ändra några av de andra kopiera och klistra in alternativ som presenteras i detta avsnitt.
 5. Klicka på “OK”.

Genom att anpassa dessa alternativ, kan du helt enkelt klistra in text i dina dokument utan att behöva alltid ändra standardbeteendet. Detta kan spara dig en hel del tid.

Var tipsen till nytta?

Ta del av tips, nyheter och guider på mail. Våra prenumeranter får även tillgång till samtliga guider i Atrox supportportal!

 

Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner