Allt fler företag ser fördelarna med molntjänster, och valet står ofta mellan Google Apps och Microsoft Office 365.

Vi får en hel del frågor från kunder vad det skulle innebära för dom att gå över till molntjänster. Är det rätt väg för oss att gå? Fördelar? Nackdelar? Ska jag i så fall välja Google Apps eller Office 365 (som just nu är de två största spelarna på marknaden).

Hur kommer jag fram till rätt beslut?

Att inleda sin utvärdering genom att sätta igång och jämföra olika funktioner, lagringsutrymmen och priser i någon form av Excelmatris, skulle vi säga är helt fel väg att gå. Istället rekommenderar vi att se till helheten i verksamheten och utvärdera olika lösningar utifrån ett strategiskt perspektiv.

Hur ser företagets generella behov ut kring samarbete och kommunikation?

Jobbar företaget i dagsläget i Microsoft Office?

Krav på fildelning och dokumenthantering?

Krav på säkerhet?

Behov av social kommunikation?

Behov av videosamtal?

Först då ni är medvetna om nuläge, problemställning och behov, samt har koll på företagets strategiska planer är det möjligt att göra en vettig utvärdering. Denna utvärdering är viktig eftersom denna ligger till grund för företagets framtida val av IT-lösning.

Därför valde Atrox att satsa på Office 365

Google har drygt fem miljoner företag som använder Google Apps. Men denna siffra bleknar när man jämför med hur många som använder Microsoft Office. Enligt vissa beräkningar uppgår användar-antalet av Microsoft Office till över 750 miljoner människor. (med reservation för att siffrorna kan vara några månader inaktuella).

Även i Atrox kundkrets arbetar merparten av våra kunder i Microsoft Office, och vill ogärna lämna populära verktyg såsom Word, Excel, Powerpoint och Outlook. Fördelarna med Office 365 är många, men den största skillnaden som vi ser det är att Office paketet ingår som en integrerad del av Office 365.

Google är något billigare om man bara ser till prislappen, men det är lätt hänt att missa helheten i utvärderingen. Tex så ingår Officepaketet i flera utav Office 365’s licensplaner, vilket annars kan behöva köpas in separat.

Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner