100% av Atrox konsulter är "Microsoft Certified Office 365 for Small Business"

Dessa certifieringar är en kvalitetsstämpel ifrån Microsoft på att Atrox konsulter är fullgoda Office 365 konsulter och att våra kunder kan känna sig trygga med att vi har god kompetens inom ”Cloud” och Office 365.

Office 365

70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements

  1. Provision Office 365
  2. Plan and implement network and security in Office 365
  3. Manage cloud identities
  4. Implement and manage identities by using Azure Active Directory Synchronization (AADSync)
  5. Implement and manage federated identities for single sign-on (SSO)
  6. Monitor and troubleshoot Office 365 availability and usage

70-347: Enabling Office 365 Services

  1. Mange client and end-user devices
  2. Provision SharePoint Online site Collections
  3. Configure Exchange Online and Skype for Business Online for end users
  4. Plan for Exchange Online and Skype for Business Online

70-346 certifiering ger statusen MCP inom Office 365 och är steg 1 till att få titeln MCSA inom Office 365. MSCA blir man genom att ta båda certen 70-346 och 70-347.

Vi satte ett mål på Atrox i början av året att 100 % av alla tekniker skulle vara certifierade i Office 365 innan året var slut. Nu är det bara juni månad och vi har redan uppnått målet. 100 % av Atrox konsulter anställda före 2016-05-30 innehar MCP status, och 30 % av konsulterna innehar MCSA status.

Härligt jobbat team Atrox!

Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner