Disaster Recovery på 15 minuter

Vårt samhälle och dagens krav på IT-miljön har förändrats dramatiskt de senaste 10 åren. De flesta företag är beroende av IT-miljön och förutsätter att denna ska vara uppe och snurra 24/7.

5 frågor som du bör ha koll på

 1. Hur länge klarar sig ditt företag utan tillgång till väsentliga delar av IT-miljön?
 2. Vad kostar det er per dag om tex affärssystemet eller mailen skulle ligga nere?
 3. Hur lång tid tar det att få upp en fungerande IT-miljö (tex affärssystemet) efter en serverkrasch eller attack utifrån (virussmitta, Ransomware eller liknande)?
 4. Hur många timmar riskerar ni att förlora data/nerlagt arbete, vid eventuell attack?
 5. Hur långt bakåt i tiden går det att återläsa data? Vad händer om ni tex vill ha tillbaka en fil som togs bort för 6 månader sedan?

Kan du svara på ovan frågor? Är du nöjd med svaren?

Risk med en traditionell backuplösning

Många företag sitter kvar på en traditionell backuplösning som inte motsvarar dagens krav på en modern, säker IT-miljö med en hög uptid. Ett exempel på traditionell backuplösning skulle kunna vara Online Backupp vart 24:e timme, kvällstid vardagar. Datat kan läsas tillbaka 7 dagar bakåt i tiden.

Med denna typ av backuplösning ser vi i dagsläget en stor risk i att stora delar av företaget står utan tillgång till IT-miljö i flera dagar vid händelse av avbrott, serverkrasch eller attack. Data kan också komma att gå förlorad i upp till 24 timmar utifall något skulle hända, beroende på scenario.

Scenario 1.) Serverkrasch/hårdvarufel

Vid händelse av serverkrasch eller hårdvarufel kan det ta upp till flera dagar innan vi hinner beställa hårdvara, installera, konfigurera och få upp miljön på banan igen.

Scenario 2.) Yttre hot/attacker utifrån

Yttre hot och attacker utifrån i form av virussmitta i nätverket eller kryptering av filer (tex. Ransomware), är ett allt vanligare fenomen. Blir man utsatt för liknande attacker kan det ta upp till flera dagar att få upp en fullt fungerande IT-miljö igen. Och eftersom backuperna går en gång per dygn kvällstid (vardagar), ser vi även en risk i att tappa betydande mängd data/arbete beroende på när olyckan inträffar.

Scenario 3.) Återläsning av data långt bak i tiden

Någon har av misstag tagit bort en viktig mapp på filservern. Felet uppdagas först 6 månader senare. Eftersom lösningen endast har 7 dagars “retention” finns ingen möjlighet att läsa tillbaka den borttagna mappen, och viktig data har gått förlorad.

Scenario 4.) Mänskliga faktorn

Data förloras p.g.a. den mänskliga faktorn. Dvs någon råkar installera något felaktigt, radera något etc. Och eftersom backuperna går en gång per dygn kvällstid på vardagar, så ser vi även här en risk i att tappa betydande mängd data/arbete beroende på när olyckan inträffar.

Lösning för backup och återställning

I syfte att minimera risken för nertid och dataförlust så förespråkar vi en modernare och säkrare lösning för backup och återställning från Atrox/Datto. Lösningen fungerar som så att ni alltid har en parallell IT-miljö som kan ta över utifall olyckan skulle vara framme.

Parallell-miljön kommer att ligga lokalt  på ”Datto-kuben” och fungerar som en virtuell IT-miljö för samtliga servers, och backupen på denna kommer att ligga i molnet.  Med denna typ av lösning så skulle återställningen på hela IT-miljön bli ca 15 minuter.

Fördelar med Atrox Datto-lösning:

 1. Parallell IT-miljö som tar över vid händelse av avbrott (serverkrasch, attack utifrån etc).
 2. Tätare backupschema. Ner till var 5:e minut mellan varje backup.
 3. Möjlighet till obegränsad “Retention” (möjlighet att återläsa data oändligt långt bak i tiden)
 4. Minimal nertid vid händelse av katastrof. Det går att starta igång virtuell kopia på samtliga servers inom 15 minuter.
 5. Automatisk backup och lagring på annan extern plats.
 6. Möjlighet att starta upp server som gått ner. Server kan startas upp virtuellt på kontoret eller i molnet. Senaste backupen startas upp och användarna kan fortsätta att jobba med filer och program.
 7. Kan ersäta flera backuper såsom online backup, backup till NAS samt bandbackup etc.
 8. Drift och övervakning av IT-miljön samt Datto-kuben sker löpande för ökad kontroll och säkerhet.

Beskrivning av lösningen

På varje server som ska tas backup på installeras en programvara som i sin tur kommunicerar med Datto-enheten.

 1. Backuper tas enligt schema och kan som tätast tas var 5:e minut.
 2. Verifiering av att backupen av servern startar kan göras på schema upp till en gång per timme.
 3. Atrox ansvarar för drift, underhåll och övervakning av Datto-enheten.
 4. Om en virussmitta, Ransomware-attack, serverkrasch eller liknande skulle inträffa så går det att läsa ut individuella filer från backupen, eller starta upp en virtuell kopia av hela servern från senaste backuptillfälle på Datto-enheten. Detta medför att nertid kan hållas väldigt låg i förhållande till traditionell lösning.

Primärt så startar vi upp servern virtuellt på Datto-enheten i det lokala i nätverket. I händelse av katastrof såsom brand, vatten eller liknande skada, och lokalen är obrukbar, så går det att starta upp hela IT-miljön i molnet och fortsätta att arbeta därifrån.

Först då de nya servrarna är på plats och redo för att återläsas till så återgår vi till att drifta miljön lokalt.

Datto Hybrid Cloud Structure

Det finns möjlighet för att spara all data i molnet (inom EU) under så lång tid man har avtal. Lagring upp till 10 år är inga problem.

Denna lösning ersätter lösningar såsom NAS, Online Backup och bandbackup. Dvs. samtliga av nuvarande backuplösningar kan med denna lösning plockas bort ifrån nätverket, och ändå höja nivån på IT-miljöns säkerhet och uptid.

Skulle datamängden växa i en framtid så går det att utöka lagringen på enheten och därmed kan lösningen växa med företaget.

Business Continuity som tjänst >>

För mer info och frågor

För att bolla ovan frågeställningar vänligen kontakta Fredrik Nyberg, 08-51 80 41 02, Fredrik.nyberg@atrox.se.

För underlag och research till inlägget…

/Atrox

Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner