En säker och stabil IT-miljö – En förutsättning för ett börsnoterat fastighetsbolag som Heba

HEBA Fastighets AB
Bransch: Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter
Användare: 47

HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 270 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 60 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Säkerhetsaspekten och den strategiska planeringen kring Hebas IT-lösning ser vi därför som en viktig del av vårt uppdrag som Hebas IT-avdelning.

Bakgrund

Atrox och Heba inledde sitt samarbete i slutet av 2012. Innan Atrox kom in på Heba hade Heba tidigare haft anställda och enskilda konsulter på plats som skött IT-miljön.

När vi först presenterade vårt erbjudande om en ”komplett IT-avdelning” som en tjänst var Heba först lite tveksamma att gå ifrån modellen att ha en anställd på plats till att få hjälp vid behov och eller på distans. Efter diskussion så kom vi gemensamt fram till att det skulle bli en stor fördel för Heba att få tillgång till en komplett IT-avdelning med flera olika kompetenstyper till ett fast pris och vi startade projektet.

– Lennart: Anledningen till att vi valde Atrox som IT-leverantör var bl.a. att vi ville öka kvalitén och tillgängligheten i IT-miljön samt ha ett företag som ansvarar för helhetsåtagandet. Sedan vi anlitar Atrox behöver vi inte oroa oss för tillgängligheten vid sjukdom eller semester.

Så här startade vi upp

För att vi gemensamt skulle få en bättre överblick på IT-systemets nuläge och användarnas behov inledde vi det nya samarbetet med att Atrox tog fram en IT-strategi.

En komplett inventering och en djuplodande analys av IT-miljö och användarnas arbetssätt genomfördes (den tekniska utredningen gjorde vi med hjälp av vårt managementverktyg Kaseya och användarnas arbetssätt fick vi fram genom intervjuer). Därefter presenterade vi resultatet för Lennart och Frank, och diskuterade bolagets framtida behov och önskemål kring IT.

– Frank: IT-strategin har hjälpt oss att få bättre överblick och kontroll över vår IT-miljö, och nu har vi tillräckligt bra förståelse för att kunna fatta rätt beslut i IT-frågor. IT-strategin har också gett mig ett bra underlag till IT-budgeten. Sammanfattningsvis känner vi oss trygga med att Atrox driver de interna IT-frågorna åt oss.

IT-miljön nu och då

Då IT-strategin var klar, var det dags för implementation av själva lösningen. Inom projektet skulle vi förbättra infrastrukturen, byta ut serverpark och klientpark, förbättra säkerheten, ta fram IT-policys/riktlinjer för datoranvändande och backup.

Infrastruktur & nätverk

Vi identifierade ett antal förbättringsområden inom infrastruktur och nätverk. Bl.a. så har vi löst det så att alla kontoren är sammankopplade med VPN-tunnlar, och ett trådlöst nätverk har satts upp på huvudkontoret.

Servermiljö

Som ett resultat av projektet så lyckades vi fasa ut sju stycken servrar som kunde ersättas med en ny server.

De två servrar som finns kvar på kontoret används som filserver och backupserver. Övriga applikationer körs nu i molnet. Mailen ligger i Microsoft Office 365, och vi har även tagit fram en lösning för lösenordssynk mellan nätverkslösenord och Office 365.

Klientmiljö

Klientpark och arbetsplatser har standardiserats och vi har styrt upp så att alla har fått nya datorer, kör samma operativsystem och har samma version av Office. Den gamla datorparken har raderats på information och återvunnits miljövänligt.

Säkerhet och IT-policys

IT-policys för säkerhet och datoranvändande har tagits fram och förankrats med personalen. Alla anställda har nu skrivit på företagets IT-policy.

Användarutbildning

Alla användare har fått en genomgång i den nya IT-miljön, och vi försöker konstant att informera och utbilda användarna i allmänt datoranvändande, Officepaketet mm. Detta är nu standard och vi kör genomgång med hela personalen 2 gånger om året.

Helhetsintryck av Atrox och resultatet av vårt samarbete

– Frank: Projektet tycker jag har fungerat mycket bra, och allt har flutit på enligt plan utan avbrott. Det känns också tryggt att det funnits en tydlig målbild och en budget för projektet.

Nu fungerar helheten i vår IT-miljö, och behovet av att ha en konsult på plats har minskat (eftersom det fungerar ifrån början). Supporten fungerar bra och våra användare får snabbt den hjälp dom behöver.

Kan du ge ett konkret exempel på fördelar eller vinster med tjänsten?

– Lennart: Ökad trygghet, driftssäkert, inga avbrott och tillgång till tekniker som alltid är tillgängliga.

Skulle ni kunna rekommendera andra företag att anlita Atrox?

– Lennart & Frank: Ja.

En av anledningarna till att vi lyckats extra bra i samarbetet med Heba beror bl.a. på att Heba har vågat släppa in Atrox och gett oss ett stort ansvar. Både Lennart och Frank har också visat ett stort engagemang inför IT-frågorna, vilket vi på Atrox så klart tycker är kul.

Frank-Sadleir-Heba3

”IT-strategin har hjälpt oss att få bättre kontroll över vår IT-miljö, samt har gett mig ett bra underlag till budgetarbetet”

Frank Sadleir, Ekonomichef

 

Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner