Nätverk - Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD)

Azure Active Directory (Azure AD) är Microsofts molnbaserade katalog för identitetshantering av tjänster.

Azure AD är en prisvärd och enkel lösning som ger användarna möjlighet till single sign-on (dvs du loggar in en gång på nätverket med ett lösenord och kommer åt samtliga av företagets tjänster som är kopplade mot Azure AD).

Azure AD innehåller också en komplett uppsättning identitetshanteringsfunktioner, inklusive multifaktorautentisering, enhetsregistrering, självbetjäning, lösenordshantering etc. Dessa funktioner kan hjälpa till att säkra upp molnbaserade applikationer, effektivisera IT-processer samt att minska IT-kostnaderna.

Om du är en Office365, Azure eller Dynamics CRM Online kund, kanske du inte inser att du redan använder Azure AD. Varje Office365, Azure och Dynamics CRM användare är faktiskt redan en Azure AD användare.

Boka en fri konsultation
Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00
Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner