Smartare IT-lösningar för företag med 10-100 användare

Kundens egen IT-avdelning

Atrox erbjuder en komplett IT-avdelning anpassad efter små och medelstora företags behov av moderna och smarta IT-lösningar.

På samma sätt som om du hade haft en egen intern IT-avdelning fungerar Atrox, fast bättre. Genom att kombinera ett erfaret team med expertkompetens, moderna IT-lösningar och trygga serviceavtal får du de bästa förutsättningarna för en fungerande och säker IT-miljö. Detta till en lägre kostnad än om du skulle ha egen personal.

Helhetsleverantör för intern IT

 • Behovsanalys & planering
 • IT-lösningar & Infrastruktur
 • IT-säkerhet
 • IT-Support
 • Drift & underhåll
 • Utbildning och arbetssätt
 • Strategisk styrning av IT-miljö
 • Försäljning av hård- och mjukvara

Vi tar ansvar för och driver IT-frågan åt dig

Med Atrox IT-avdelning får du mer än IT-support och säker drift. Vi tar ansvar för och driver IT-frågan åt dig.

I ditt serviceavtal ingår löpande servicekontroller och Compliance checks, och en gång om året går vi igenom hela din IT-miljö på djupet. Detta ger dig ett bra underlag för att fastställa affärsplan och IT-budget.

 • Inventering av alla enheter och licenser.
 • Säkerhet- och funktionskontroll samtliga enheter i nätverk.
 • Mobilitet, säkerhet och lösenordshantering.
 • Produktivitet och arbetssätt.
 • Supportärenden som trendar och punktinsatser som behöver göras.
 • Att rutiner, policys och processer finns på plats och används.
 • Strategiska mål för framtiden.
 • Nya möjligheter och lösningar.
Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 — fredrik.nyberg@atrox.se

Din IT-säkerhet är viktig för oss

En central fråga för de flesta av våra kunder brukar vara IT-säkerheten. Extra viktigt är det nu när den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) är gällande. Vi hjälper självklart till med att anpassa säkerhetsnivån utefter de lagstadgade kraven som kommer att ställas på din organisation.

Förenkla löpande förändringar i organisationen

För att det ska bli enkelt för dig att hantera löpande förändringar inom organisationen t.ex. då användare börjar och slutar implementeras rutiner och beställningsdokument. Detta i kombination med en anpassad datorpolicy ger dig en enhetlig IT-miljö där användarnas datorer anpassas efter roll i organisationen.

Så här fungerar det när du blir kund

För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att byta till Atrox IT-avdelning så har vi färdiga processer och rutiner för uppstart av nya kunder. Lösningar implementeras och kundspecifika rutiner och policys tas fram. Vi kommer alltid ut på plats och presenterar oss för personalen och berättar hur IT-tjänster och support fungerar.

atrox-it-process

Trygg och proaktiv IT-drift

Så här säkerställer vi att din IT-miljö är uppdaterad, säker och tillgänglig.

 • Proaktiv installation av program- och säkerhetsuppdateringar för samtliga enheter  i IT-miljön.
 • Alla delar av IT-miljön är övervakad så att eventuella fel kan åtgärdas innan det skapar problem för användaren.
 • För att säkerställa att alla automatiska delar av IT-driften fungerar gör vi löpande säkerhetskontroller.
 • Garanterad inställelsetid om 1 – 2 timmar beroende på avtalstyp.

Kvalitativ och personlig IT-support

Våra kunniga och trevliga IT-konsulter finns alltid tillgängliga vid användarfrågor, felsökning, åtgärdande av fel, installation och konfiguration. När du ringer vet de vem du är och hur er IT-miljö ser ut.

Samarbeta bättre i molnet

De flesta av våra kunder vill börja arbeta molnbaserat. Självklart tycker vi. Det är enklare, mer kostnadseffektivt och tjänsterna finns alltid tillgängliga.

En tydlig del av vår vision är att få användarna mer produktiva i sina IT-verktyg. Därför valde vi i ett tidigt skede att satsa på Office 365 som är en molnbaserad helhetslösning för e-post, fildelning, samarbete och kommunikation. Här är vi idag en av de främsta leverantörerna inom vår målgrupp med Microsofts högsta partnerstatus.

Detta ingår i vår helhetslösning

Säkra upp din IT miljö och få garanterad tillgång till en snabb och kompetent IT-avdelning med Atrox IT-avdelning som tjänst.

Serviceavtal ➞

Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 — fredrik.nyberg@atrox.se
Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner