Smartare IT-lösningar för företag med 10-100 användare

Proaktiv och automatiserad IT-drift

Atrox erbjuder en proaktiv och automatiserad IT-drift. Drift ser till att er IT-miljö alltid är uppdaterad, säker och tillgänglig.

Säkerhetsuppdateringar och övriga fixar i IT-miljön skjuts ut centralt. Övervakning sker 24/7, och eventuella fel som uppdagas via larm åtgärdas snabbt manuellt eller per automatik. Med moderna RMM-verktyg centraliserar vi våra arbetsprocesser, och en stor del av tidigare manuella uppgifter kan automatiseras och schemaläggas. För att kunna säkerställa att systemet fungerar som det ska utför vi löpande servicekontroller och en årlig genomgång av hela IT-miljön.

Så här fungerar det

I Serviceavtalet ingår drift & underhåll för kunden och kundens IT-miljö. För drift och underhåll använder vi oss av vedertagna manangeringssystem (i dagsläget Autotask EM), och mesta delen av driften sker på distans. En agent installeras på samtliga enheter i kundens nätverk (servers, klienter, mobila enheter och nätverksenheter mm) som kommunicerar med våra system. Trafiken är krypterad och inga portar behöver öppnas upp i brandväggarna från Internet, endast port mot central server hos Atrox måste vara öppen.

 • Kontinuerlig övervakning 24/7
 • Larm och åtgärdande av fel
 • Inventering
 • Säkerhetsuppdateringar
 • Programuppdateringar
 • Automatiska omstarter
 • Automatisk dokumentation
 • Servicekontroller

Övervakning & larm 24/7

I driften ingår att samtliga enheter i kundens nätverk som omfattas serviceavtalet övervakas 24/7, samt att alla larm tas hand om och följs upp.

Övervakning och monitorering justeras och förbättras löpande, bl.a. så trimmas och anpassas systemet efter kända fel och brister som uppdagas via supporten, eventloggar och manuella kontroller.

Online-tjänster (Microsoft 365, Office 365, Antivirus etc)

 1. Tjänstestatus
 2. Liveinventering (nyttjas av Helpdesk i felsökningssyfte)

Servers

 1. Onlinestatus
 2. Liveinventering (nyttjas av Helpdesk i felsökningssyfte)
 3. Prestanda CPU/minne
 4. Diskutnyttjande (Windows)
 5. Eventloggar (Windows)
 6. Tjänster (Windows)

Klienter

 1. Onlinestatus
 2. Liveinventering (nyttjas av Helpdesk i felsökningssyfte)
 3. Prestanda CPU/minne
 4. Diskutnyttjande (Windows)
 5. Eventloggar (Windows)
 6. Tjänster (Windows)

Mobila enheter

 1. Liveinventering (nyttjas av Helpdesk i felsökningssyfte)
 2. Remote wipe

Nätverksenheter

 1. Online status
 2. Liveinventering (nyttjas av Helpdesk i felsökningssyfte)

Larm och åtgärdande av fel

I händelse av kundproblem som kräver åtgärd notifieras Atrox helpdesk genom automatiserade larm. Exempel på larm kan vara fallerande hårdvara, utrymmesbrist eller icke fungerande tjänster. När larm anländer gör Atrox en bedömning om felet ska åtgärdas direkt eller om kund först behöver meddelas. I Serviceavtal Silver debiteras åtgärdande av fel per timme, i Serviceavtal Guld och Platina ingår åtgärdande av fel i det fasta priset.

Inventering av hård- och mjukvara samt licenser

I driften ingår inventering och rapportering av hårdvara, mjukvara och licenser för samtliga användare och enheter i kundens nätverk som omfattas av serviceavtalet.

 1. Hårdvara, mjukvara och licenser
 2. Säkerhetsprogram (antivirus etc.)
 3. Serienummer, garantistatus och livslängd

Säkerhetsuppdateringar

I driften ingår säkerhetsuppdateringar på servers och klienter som omfattas av serviceavtalet.

Atrox använder manangeringsverktyg för utrullning och policystyrning av säkerhetsuppdateringar. Automatiserad distribution av säkerhetsuppdateringar till servers och klienter sker enligt schema.

Programuppdateringar

I driften ingår automatisk installation av enklare programuppdateringar såsom:

 1. Adobe Reader
 2. Webbläsare
 3. Java

Automatiserade omstarter av servertjänster

I driften ingår funktionen automatic remediation 24/7. Automatic remediation innebär att vid händelse av fel kan systemet vidta på förhand programmerade åtgärder. Exempelvis omstart av servertjänster.

Automatisk dokumentation

I tjänsten ingår automatisk dokumentation med IT-glue som hämtar information från andra system. IT-glue är integrerat med Autotask och innehåller dokumentation på kundens IT-miljö.

Servicekontroller

I driften ingår löpande utförande av servicekontroller. Här kontrolleras kundens “compliance setup”. Följande kontrolleras och rapporteras i servicekontrollen:

 1. Inventering och statusrapportering på användare & licenser
 2. Inventering och statusrapportering på samtliga enheter i nätverk (att de har agent, är aktiva, har antivirus, garantistatus, skick, etc.)
 3. Kontroll och statusrapportering på patchstatus
 4. Kontroll av övrig överenskommen “compliance setup”

För mer information om vad som ingår i serviceavtalet se Serviceavtal.

Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 — fredrik.nyberg@atrox.se
Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner