Smartare IT-lösningar för företag med 10-100 användare

Proaktiv och automatiserad IT-drift

Atrox erbjuder en proaktiv och automatiserad IT-drift. Drift ser till att er IT-miljö alltid är uppdaterad, säker och tillgänglig.

Säkerhetsuppdateringar och övriga fixar i IT-miljön skjuts ut centralt. Övervakning sker 24/7, och eventuella fel som uppdagas via larm åtgärdas snabbt manuellt eller per automatik. Med moderna RMM-verktyg centraliserar vi våra arbetsprocesser, och en stor del av tidigare manuella uppgifter kan automatiseras och schemaläggas. För att kunna säkerställa att systemet fungerar som det ska utför vi löpande servicekontroller och årliga kvalitetskontroller.

Fördelar Atrox IT-drift

  • Kontinuerlig övervakning 24/7
  • Larm och åtgärdande av fel
  • Patchhantering
  • Programuppdateringar
  • Servicekontroller
  • Kvalitetskontroller

Så här fungerar det

En agent installeras på samtliga enheter i nätverket. De installerade agenterna möjliggör i sin tur att vi kan utföra alltifrån inventering och remote-styrning till övervakning och proaktiv IT-drift.

Kontinuerlig övervakning

Kontinuerlig automatiserad övervakning sker med hjälp av RMM (Remote Monitoring and Management tool). Samtliga servers, klienter och mobila enheter övervakas 24/7. Övervakning och monitorering justeras och förbättras löpande, bland annat så trimmas och anpassas systemet efter kända fel och brister som uppdagas via supporten, eventloggar och manuella kontroller.

Larm och åtgärdande av fel

I händelse av kundproblem som kräver åtgärd notifieras Atrox helpdesk genom automatiserade larm. Exempel på larm kan vara fallerande hårdvara, utrymmesbrist eller icke fungerande tjänster. När larm anländer gör Atrox en bedömning om felet ska åtgärdas direkt eller om kund först behöver meddelas.

Patchhantering

Atrox använder RMM för utrullning och policystyrning av patchar. Automatiserad distribution av Microsofts säkerhetsuppdateringar till både Windows-servers och Windows-klienter sker enligt schema upplagt tillsammans med kund. De höga/kritiska säkerhetsuppdateringarna godkänns per automatik, och övriga uppdateringar godkänns manuellt av Atrox innan de rullas ut.

Programuppdateringar

Programuppdateringar och installation av nya versioner av programvaror på befintlig IT-miljö distribueras genom RMM.

Servicekontroller

I syfte att kvalitetssäkra kundens IT-miljö görs återkommande automatiserade servicekontroller. Servicekontrollerna hanteras via ärenden och utförs via script. Exempelvis kontrolleras status på backup, patchning och disktrending.

Kvalitetskontroller

Kvalitetskontrollen sker manuellt och här utför vi en mer grundlig kontroll och genomlysning av IT-miljön. Kvalitetskontrollen kontrollerar bl.a. att funktionen “Servicekontroll” fungerar med god kvalité genom att manuellt utföra dessa kontroller. Exempelvis testar vi återläsning av backup.

Åtgärdande av fel

Vid händelse av fel i den löpande driften ingår det i våra fastprisavtal att vi felsöker samt åtgärdar felet. Om exempelvis en server skulle krascha så är hela åtgärdsflödet inbakat/inkluderat i avtalet – från felsökning och inköp av ny hårdvara hela vägen till installation och konfiguration.

Tekniska förutsättningar

En agent installeras på samtliga av era servers och klienter som kommunicerar med våra system. Trafiken är krypterad och inga portar behöver öppnas upp i brandväggarna från Internet, endast port mot central server hos Atrox måste vara öppen.

Driften övervakas  24/7 och eventuella fel åtgärdas av supporten som är bemannad vardagar kl. 8:00 – 17:30 (dag före helgdag 8:00 – 12:00).

För mer information om vår helhetslösning och våra tjänster se Kundens egen IT-avdelning.

Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 - fredrik.nyberg@atrox.se
Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner