Smartare IT-lösningar för företag med 10-100 användare

Snabb och kompetent IT-support med koll på just din IT-miljö

Atrox Helpdesk erbjuder en snabb och kompetent IT-support. Här kan du få hjälp med alltifrån vanliga användarfrågor, felsökning och felavhjälpning – till installation och konfiguration.

Vi är tillräckligt stora för att kunna erbjuda en snabb kompetent support, och tillräckligt små för att kunna ta ett personligt ansvar för alla våra kunder och dess IT-miljöer. När du ringer in kommer vi att veta vem du är.

Fördelar Atrox Helpdesk

  • Remote och på platsen-support
  • Snabba inställelsetider
  • Larm och åtgärdande av fel
  • Personlig service
  • Koll på just din IT-miljö

Så här fungerar det

En agent installeras på samtliga enheter i nätverket. De installerade agenterna möjliggör i sin tur att vi kan utföra alltifrån inventering och remote-styrning till övervakning och proaktiv IT-drift.

Felanmälan sker direkt via e-post eller telefon.

Samtliga ärenden loggas i vårt interna supportsystem och varje ärende tilldelas ett ärendenummer. Här garanterar vi att alla ärenden behandlas och påbörjas senast inom utlovad responstid enligt serviceavtal. I de fall Atrox ej kan lösa ärendet fjärrledes garanteras ni att vi utför felsökning och åtgärdande av fel på plats.

Supporten är bemannad vardagar kl. 8:00 – 17:30 (dag före helgdag 8:00 – 12:00).

För mer information om vår helhetslösning och våra tjänster se Kundens egen IT-avdelning.

Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 — fredrik.nyberg@atrox.se
Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner