Moderna IT-lösningar sänker kostnaderna och ökar produktiviteten

Näringspunkten
Bransch: Branschförening/Industri & import
Användare: 47

Näringspunkten är ett nätverk som består av ett tiotal företag som administrerar branschföreningar. Föreningarnas medlemmar är främst importföretag samt små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin.

Näringspunkten har identifierat vissa ansvarsområden och tjänster för företagen som är särskilt kostsamma och tidsödande att administrera. Företagen på Näringspunkten delar bland annat på kontorslokaler, reception, infrastruktur och intern IT.

Atrox har varit Näringspunktens IT-avdelning sedan 2010 och vi har ett nära samarbete med Bengt som är vår närmaste IT-kontakt. Vi ser Näringspunkten som ett och samma företag och respektive bolag som en användare. Det innebär att även små företag och organisationer får tillgång till en professionell IT-funktion till ett rimligt pris. Samtliga företag nyttjar den gemensamma IT-lösningen och alla har tillgång till intern IT inklusive fri support. Upplägget är baserat på en fastprislösning där drift och support ingår med en fast summa per användare och månad, vilket gör det enkelt för Bengt att vidarefakturera IT-kostnaderna.

IT-lösningen består av en Windows-miljö med två lokala servrar, en fil/AD-server och en applikationsserver. Maillösningen har Näringspunkten sedan en lång tid tillbaka haft driftad hos oss i form av Hosted Exchange. Denna lösning är dock nyligen migrerad över till Office 365.

Flytt till Office 365

Den primära anledningen till att Näringspunkten tog beslut om att flytta till Office 365 var att få ordning på Officepaketen, samt att framtidssäkra IT-miljön. Tidigare har vi levererat Office i box-format, vilket innebar att alla användare suttit på olika versioner av Office. Via Office 365 så får nu samtliga användare tillgång till den senaste versionen av Office, samtidigt som Näringspunkten sänkt sina IT-kostnader.

Nästa steg i detta är att komma igång och nyttja de moderna produktivitetsverktygen i Office 365 mer. Bengt har nyligen varit hos oss på utbildning i Office 365 och lärt sig mer om de grundläggande funktionerna såsom Office Online, OneDrive för företag, Skype för företag, Office Mobile och Yammer Social. Bengt ser en stor potential i dessa moderna verktyg, och en hel del bra funktioner i Office 365 som skulle kunna komma medlemsföretagen till nytta.

Bengt2cmyk (2)
”För oss är det viktigt att kunna erbjuda företagen i vårt nätverk en hög kvalitét och servicenivå på alla våra tjänster, IT inkluderat. Därför passar upplägget som vi har med Atrox oss perfekt”

Bengt Ernstsson
Branschkansliet, Näringspunkten

Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner