Office 365 bidrar med nya värden till företagskunder runtom i världen

Microsoft satsar helhjärtat på Office 365 och är nu det enda företaget i världen som kan erbjuda en heltäckande lösning för samarbete, produktivitet, kommunikation och telefoni.

Nytt inom office 365 är bl.a. utökad funktionalitet för kommunikation och produktivitet samt säkerhet och analys. Observera att lansering av ny funktionalitet först sker i USA och att samtliga delar ännu ej nått Sverige.

Den del som känns mest aktuell för de flesta kunder just nu är utökat stöd för säkerhet. Vi har under hösten sett åtskilliga fall av Ransomware och liknande typ av hot som ej kan stoppas genom en traditionell brandvägg eller ett traditionellt Antivirus. Här ser vi att företagen kommer behöva fler typer av moderna säkerhetslösningar som är anpassade efter modern tid.

Utökad säkerhet

Microsoft kommer inom kort att släppa nya säkerhets-funktioner i Office 365, inklusive:

Avancerat skydd mot hot Skyddar mot okända hot, okänd skadlig kod och virus genom att tillämpa beteendeanalys. Ska tex vara förebyggande mot Ransomware.

Customer Lockbox Ger kunderna ny attesträtt och kontroll över sina data i molnet (begränsar Microsoft-personal och IT-personal att komma åt kundernas data).

Dock vill vi flagga för att oavsett vilken typ av säkerhetslösning som tillhandahålls på företaget så är det oftast användaren själv som är den största säkerhetsläckan. Detta går att förebygga genom information och utbildning av användare i kombination med en bra IT-policy.

Produktivitet

Office 365 Planner organiserar teamarbete och ökar produktiviteten. Skapa nya planer, organisera och tilldela uppgifter.  Dela filer, chatta om vad du arbetar med, och få uppdateringar om framstegen. För mer info se Office 365 Planner >>.

Office 365 Groups
Denna feature är inte helt ny, men dock okänd för många kunder. Att få saker gjorda på jobbet innebär att dela information och samarbeta över ad hoc-grupper och projektgrupper . Men ofta så hänger dessa olika distributionsgrupperna inte ihop. Grupperna i Yammer, behörighetsgrupper i Sharepont och vanliga mailinglistor kanske inte ser ut exakt så som behovet ser ut just nu för ett specifikt adhoc-projekt.  Det är därför som Microsoft infört grupper i Office 365. Så att du enkelt ska kunna samarbeta med kollegor, dela information och program, då du behöver göra mer.

Kommunikation

Microsoft tror på att hjärtat av produktiviteten är ett stort lagarbete, och att hjärtat av stora lag är bra kommunikation.

I åratal har konsumenterna anammat nya sätt att kommunicera, och Skype-samtal har blivit en naturlig del av vår vardag. Men företagstelefoni, inklusive PBX-system, och ljud- och videokonferenser, har släpat efter – fram tills nu. Med Skype for Business som en integrerad del av arbetet som människor redan gör i Office får användare en större möjlighet till kontinuitet då de kan samarbeta och kommunicera hela dagen.

Byggt på det välkända Skype användargränssnittet, så känner människor igen sig och det blir enklare att komma igång med Skype for Business som utvecklas löpande med ny funktionalitet för företag.

PSTN Conferencing ger möjlighet att ringa in till ett möte från en traditionell telefon, utöver den befintliga möjligheten att delta i ett möte med ett enda klick på datorn eller den mobila enheten.

Skype Meeting Broadcast gör det enklare än någonsin att producera stora virtuella möten för upp till 10.000 mötesdeltagare, som kan gå från praktiskt taget alla webbläsare eller enheter. Nu erbjuder Skype for Business på riktigt en gemensam plattform för alla typer av möten.

Cloud PBX gör att företag kan eliminera separata PBX-system i och med övergång till molnet med Office 365 som den centrala platsen för att hantera användare för kommunikation och telefoni.

Med PSTN Calling kommer Office 365 kunder snart också att kunna köpa sina mobil-abonnemang hos Microsoft anslutna teleoperatörer, med början i USA.

Business Intelligence

Nya dataanalysfunktioner i Office 365, inklusive:

Delve Analytics ger individer genom rika instrumentpaneler insikter om tid och relationer, med målet att hjälpa människor att få tid tillbaka och spendera det på ett effektivt sätt.

Power BI Affärsanalystjänst som gör det möjligt för informationsarbetare att visualisera och analysera data med större snabbhet, effektivitet och förståelse genom levande uppgifter, instrumentpaneler, interaktiva rapporter och övertygande visualiseringar.

Alla dessa nya funktioner som finns i Office 365 Enterprise E5 kommer innebära ett betydande värde för företagskunder världen över. Viss funktionalitet (primärt inom telefoni) finns endast tillgängliga på den Amerikanska marknaden och vi ser fram emot att dessa snart når Sverige.

Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner