Office 365 - Teams & SharePoint

Migrera till Teams & SharePoint

Dela och hantera innehåll, kunskap och program för bättre teamwork, informationssökning och ett smidigt samarbete inom hela organisationen.

Med Atrox färdigpaketerade helhetslösningar och ett helt nytt koncept för samarbete och kommunikation är du snabbt på banan i nya SharePoint.

Kommunicera med hela organisationen (Intranät)

Med SharePoint Kommunikationswebbplats kan du kommunicera och tillgängliggöra information för hela organisationen. Här lägger du t.ex. upp nyheter, gemensamma aktiviteter, dokument och övrig information som kan vara av intresse för hela organisationen. Samtlig information är sökbar via SharePoint Sök.

Demo kommunikationswebbplats 6

Demo kommunikationswebbplats 4

Ovan exempel visar en Office 365 SharePoint Kommunikationswebbplats.

Samarbeta i team

Med SharePoint Gruppwebbplats kan du och ditt team samarbeta kring dokument, dela anteckningar och lägga upp nyheter och statusuppdateringar. Det är enkelt för projektledaren att själv skapa en Gruppwebbplats och bjuda in medlemmar utan att behöva kontakta IT-avdelningen. Samtidigt som du skapat en Gruppwebbplats så har Office 365 skapat en Office 365 grupp i bakgrunden. Denna grupp har i sin tur skapat en gemensam e-post och en gemensam kalender för teamet som du kan nå via din Outlook. Om du önskar att komma åt teamets dokument även då du är offline så finns möjlighet att synka ner teamets gemensamma dokumentbibliotek lokalt på din dator.

Som en adon till detta finns möjlighet att nyttja Planner för hantering av teamets projekt-tasks och eller Office 365 Teams för att få tillgång till chat-funktionalitet (liknande Slack).

Demo Gruppwebbplats 7

Ovan exempel visar en Office 365 SharePoint Gruppwebbplats.

Samarbeta kring dokument

Samarbeta kring dokument i SharePoint Gruppwebbplats. Det är enkelt och smidigt att skapa filer, mappar samt att ladda upp kompletta mappstrukturer från filserver eller din lokala dator.

Demo Gruppwebbplats Dokumentbibliotek3x

Ovan exempel visar ett dokumentbibliotek i SharePoint Gruppwebbplats.

Samarbeta i Microsoft Teams

Microsoft Teams är en chatbaserad samarbetsprodukt vars huvuduppgift är att underlätta teamsamarbete och främja produktivitet. Teams fungerar som en knytpunkt för teamet och väver samman alla dina Office 365 appar, med möjlighet att även koppla in andra externa appar.

SharePoint från Atrox

Färdigpaketerade helhetslösningar och ett helt nytt koncept för samarbete och kommunikation i nya SharePoint och Teams. Våra paket inkluderar hela projektet från uppsättning av Intranät, Gruppwebbplatser och Teams till filflytt och utbildning.

SharePoint från AtroxPaket APaket BPaket CPaket D
Antal användare204060100
Kostnad per företag30 000 kr50 000 kr65 000 kr100 000 kr
Workshop 3 timmar
Hub-site (meny)
Intranät inkl. branding, sidor, nyheter & kalender
Gruppwebbplatser
Microsoft Teams
Yammer Social Network
Rättigheter och behörigheter
Migrering av filer

 

Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 — fredrik.nyberg@atrox.se
Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner