Strategisk styrning av IT-miljö

Strategisk styrning av kundens IT-miljö och kompetent stöd till ledning

Saknar du IT-chef internt?

Atrox erbjuder strategisk styrning av den interna IT-miljön samt ett kompetent stöd och bollplank till ledningen. Utöver infrastruktur och de klassiska områdena som en IT-avdelning normalt sett ansvarar för så erbjuder vi även seniort stöd vid upphandling och införande av övriga system såsom affärssystem, webbshoppar och CRM.

Helhetsansvar för intern IT

  • En IT miljö som stöttar företagets affär då företaget växer
  • Säkerställningar att vi har koll på behovet och använder “rätt lösningar”
  • Förebygger katastrofer och undviker brandkårs utryckningar
  • Säkerställer en trygg och säker IT-miljö
  • Säkerställer att ”rätt prioriteringar görs”
  • Säkerställer ”rätt kvalité”
  • Planerade jobb = minsta möjliga driftstörning
  • Kostnadseffektivt

Som arbetsverktyg använder vi oss av IT-planen och IT-policyn som sedan kommer att ligga till grund för vårt fortsatta samarbete. Att ta fram och underhålla IT-planen ingår i samtliga av våra Serviceavtal och är för oss en självklar del av en fungerande och säker IT-miljö.

Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 — fredrik.nyberg@atrox.se

IT-planen lägger grunden

IT-planen ska stödja verksamhetens affärsmål och lägga grunden till en relevant och välplanerad IT-miljö.

IT-strategi

IT-policyn skyddar företagets verksamhet

Avsikten med IT-policyn att skydda företagets verksamhet, kunder, partners, anställda och andra intressenter.

IT-policy
Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 — fredrik.nyberg@atrox.se
Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner