Strategisk styrning - IT-plan

IT-planen lägger grunden till en relevant och välplanerad IT-miljö

IT-planen ska stödja verksamhetens affärsmål och lägga grunden till en relevant och välplanerad IT-miljö.

Utifrån tidigare erfarenheter har vi kommit fram till att “less is more”, och att förståelse och förankring hos såväl ledning som anställda är en förutsättning för att IT-planen ska få någon effekt i praktiken. Därför är det viktigt att IT-planen är både visionär och inspirerande samtidigt som denna ska vara konkret och handfast.

Syfte med IT-planen

  • Säkerställer att både Atrox och kunden har bra koll på nuläget
  • Säkerställer att IT-lösningen fungerar för företagets nutida och framtida behov
  • Säkerställer bolagets IT-säkerhet
  • Minimerar risken för adhoc oplanerade projekt
  • Minimerar risken för katastrofer  brandkårs utryckningar
  • Minimerar risken för oförutsedda kostnader
  • Fungerar som ett bra underlag till IT-budget

Så här går det till

IT-planen baseras på inventering och nuläge samt framtid och strategiska mål. Då behovsanalysen är klar tar vi gemensamt med er fram en IT-plan som vårt långsiktiga samarbete sedan kommer att baseras på.

  1. Inventering och nulägesanalys
  2. Framtid och strategiska mål
  3. Lösningsförslag och underlag till IT-budget

Revidering av IT-planen görs löpande efter behov eller minst en gång per år.

Atrox genomför en komplett inventering och en djuplodande analys av kundens IT-miljö och dess användningsområde. Därefter diskuteras strategiska mål och bolagets framtida behov och önskemål kring IT.

Inventering och nulägesanalys

Här analyserar vi och dokumenterar vi samtliga enheter i kundens IT-miljö. Vi ser till användningsområde, säkerhet, status och beräknad livslängd.

Vi tar reda på kundens nuvarande arbetssätt samt användarnas behov och önskemål. Detta gör vi genom att genomföra intervjuer med utvalda användare och beslutsfattare.

Vi går igenom kundens nuvarande IT-policys och verifierar om dessa behöver revideras och kompletteras.

Vi stämmer av hur kunden jobbar med strategisk IT i dagsläget, för att kunna komma fram till vad Atrox ska bidra med i dessa frågor.

Vision, framtid och strategiska mål

Efter det att nulägesanalysen är klar diskuterar vi vision, framtid och strategiska mål. Baserat på detta tar vi sedan fram ett lösningsförslag inkl. underlag till IT-budget.

Lösningsförslag och underlag till IT-budget

Lösningsförslaget baseras på nulägesanalysen och Kundens strategiska mål och behov. I denna del ingår även en prognos samt underlag till IT-budget.

Genomförande & projektledning

Atrox ansvarar för att på ett proaktivt sätt driva på och genomföra våra gemensamt planerade projekt under året.

Uppföljning och avstämning

Vi träffas kontinuerligt för löpande uppföljning och avstämning av IT-budget, planerade projekt och löpande IT-verksamhet.
Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 — fredrik.nyberg@atrox.se
Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner