Strategisk styrning - IT-policy

IT-policyn som skyddar ditt företag

Många företag förlitar sig på IT i den dagliga verksamheten. Av denna anledning är de ofta beroende av en rad IT-policys som säkerställer ett produktivt, lämpligt och lagligt användande av företagets gemensamma IT-resurser.

Med andra ord så är avsikten med IT-policyn att skydda företagets verksamhet, kunder, partners, anställda och andra intressenter. En korrekt formulerad IT-policy bör också beskriva konsekvenserna av att bryta mot reglerna, och ska även kunna användas som underlag vid en eventuell tvist.

Syftet med IT-policyn

  • Minimera risker och förekomma problem genom att upplysa användare om vad som gäller kring företagets IT-säkerhet.
  • Minimera risker för olämpligt nyttjande av företagets IT-resurser.
  • Minimera risker för intrång, dataförlust, virusangrepp etc.
  • Minimera risker för olämpligt agerande på nätet och i sociala medier.
  • Minimera risker för att känslig information hanteras felaktigt.
  • Minimerar risker att företaget bryter mot lagar och förordningar (inkluderar dataskyddsförordningen (GDPR) avseende behandling av personuppgifter).

Hur kommer jag igång med min IT-policy?

Atrox erbjuder kvalificerade konsulttjänster för framtagande och förankring av IT-policy, samt ett kompetent stöd till ledning. Vi har en bra mall för IT-policy att utgå ifrån som ni gärna får ladda ner.

IT-policy_MALL_2018 PDF ➞
 

Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 — fredrik.nyberg@atrox.se

Kontakta gärna mig för ytterligare rådgivning och konsultation
Fredrik Nyberg, Founder Atrox
Senior Advisor IT Management and Cloud
08-51 80 41 00 — fredrik.nyberg@atrox.se
Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner