Trender inom molnmarknaden som kommer att påverka ditt företag

”Molnet” inte längre bara ett modeord, utan ett vanligt sätt för företag att spara pengar, bli mer produktiva och öka skalbarheten i sina lösningar.

Senaste åren har dominerats av de större molnleverantörerna på marknaden såsom Google, Amazon och Microsoft, medan experter pekar på en framtid då vi kommer att se flera olika typer av molnlösningar och flera kundanpassade molnlösningar.

Allmänna förutsägelser för molnmarknaden

Rackspace president Lew Moorman delade nyligen sina framtida molnprognoser i en artikel på GigaOM (US baserat ledande magasin inom ny teknik). Han ser en ökad tillväxt för molnmarknaden inom företagssegmentet där Amazon, Google, Microsoft och andra aktuella leverantörer är stora aktörer, men där hundratals – och möjligen miljontals – av moln kommer att läggas till mixen.

Överallt där kunder går, kommer de att använda moln – ibland kommer dessa moln att vara privata eller fristående, och ibland kommer de att vara kombinationer av offentliga moln, hybrid-moln och lokala moln, etc. Frågan är inte om vi i framtiden kommer att arbeta i molnet eller inte, utan snarare vilket moln som kommer att passa våra specifika behov bäst.

Oändliga användningsområden för molnet

Moorman ser på framtiden och molntjänster som en gränslös möjlighet för alla typer av företag, oavsett om dess fokus är IT eller inte.

Och samtidigt som vi erkänner de större molnjättarnas dominans, så har vi på Atrox sett att de standardiserade molntjänsterna inte passar för alla typer av företag och ändamål. I många fall kan det lämpa sig bättre med skräddarsydda specialanpassade moln. Exempel på specialfall är:

  1. GPU-optimerade moln anpassade för grafiskt arbete
  2. Hybridlösningar (lokal serverlösning i kombination med molntjänst) optimerade för att arbete i stora filer i specifika branscher
  3. Privata moln för företag som är i behov av specifika programvaror och en ökad integritet. Här kontrollerar företaget själv alltifrån löpande drift till uppgraderingar och backup.

I princip kommer vi i en framtid att kunna erbjudas ett moln för alla typer av behov, och miljontals utav dessa kommer att skapas för att tjäna specifika funktioner.

Vad branschen i en framtid kan förvänta sig i en snabbt växande molnmarknad

Medan generella förutsägelser om framtidens molnmarknad är intressanta och bra att ha koll på, så är det extra viktigt att IT-chefer behärskar detta område för att kunna avgöra vilka typer av lösningar som passar bäst för företagens nutida och framtida behov.

Här är en glimt av vad vi kan förvänta oss att se..

Ökade fördelar med molnet

Både stora och små företag kommer så småningom inse att en övergång till molntjänster för med sig många fördelar såsom ökade kostnadsbesparingar samt en ökad produktivitet och effektivitet. Du kan också förvänta dig tillgång till mer lagringsutrymme, ökad skalbarhet, enklare administration, minskade personalkostnader samt minskade driftskostnader då du slipper betala för hårdvara, kyla, el och underhåll.

Fler affärsmöjligheter

Med ett mer utbrett användande av molntjänster så kommer även ökade affärsmöjligheter för företagen. Oavsett om ditt företag är konsumentinriktat eller arbetar mot företagssegmentet så kommer ni att få en push mot ny applikationsleverans då dessa tekniker blivit en norm.

En mer robust jobbmarknad

Det kommer inte heller som någon överraskning att en kraftigt ökad molnmarknad kommer att skapa en explosion på arbetsmarknaden. Dock kommer rollerna att variera och förändras kraftigt. Ökningar kan förväntas inom IT-branschen/analys, säkerhet samt lösningar för att hantera relationer med ett växande antal molnleverantörer. Med den växande hanteringen av datamängder kommer även en ökad efterfrågan på forskare och dataanalytiker samt IT-projektledare.

Vissa roller kommer att försvinna helt, medan andra roller kommer minskas på i efterfrågan. Till exempel, kan vi förvänta oss en minskad efterfrågan utav lägre nivå av på platsen IT-stöd.

Ökat behov av ledarskap och IT-chefer förutspås

Som ett resultat utav skiftet av IT-roller förväntas även förhållandet mellan antal chefer och personal att ändras. Enligt en studie från Computer Economics, upprätthåller den typiska IT-organisationen ett förhållande på 11 procent, och denna siffra förväntas öka.

Vad tror du om framtidens molnutveckling? Är din organisation förberedd för att omfamna denna molniga framtid?

Var tipsen till nytta?

Ta del av tips, nyheter och guider på mail. Våra prenumeranter får även tillgång till samtliga guider i Atrox supportportal!

Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner