Whyreds varumärkesstrategi genomsyrar såväl butiker, digitalt som intern IT-miljö

Whyred
Bransch: Produktdesign/Partihandel
Användare: 30

Whyred är ett svenskt modevarumärke som grundades 1999 av Roland Hjort. Whyred betyder ”Varför rött/röd?” och är hämtat från en radiointervju med konstnären, Sven X-et Erixon, Roland Hjorts morfar. 

Whyred har sitt huvudkontor i Stockholm, med sex egna butiker i Norden, och finns representerade i ca 200 utvalda butiker i Sverige, Danmark, Finland, England, Schweiz, Holland, Italien, USA, Australien och Kina. Whyred vann utmärkelsen Årets Designer på Elle-galan 2006 och Cafés stora modepris 2008.

Bakgrund

Atrox har varit Whyreds IT-leverantör sedan september 2008, och fungerar i princip som vi vore Whyreds egen interna IT-avdelning. Atrox ansvarar för helheten kring Whyreds IT-miljö och här ingår alltifrån drift och support till strategisk rådgivning och planering.

Claes Ströby klev in i bolaget som ny ägare och VD i oktober 2011. I denna artikel berättar vi lite mer om Whyreds och Atrox gemensamma resa till där vi befinner oss idag.

–      När jag klev in i bolaget 2011 befann sig Whyred i en tuff situation. Fokuset låg då primärt på kostnadskontroll, återförsäljarnätet, externa kunder och produkten. Gällande vår IT-miljö hade jag inte så bra koll på ansvarsfördelningen mellan de olika leverantörerna och vem som gjorde vad. Mitt första spontana intryck av Atrox var framförallt ”kostnad”.

För att Claes skulle få bättre koll och kontroll på Whyreds IT-miljö i syfte att kunna ta rätt beslut om vilka åtgärder som borde göras i en framtid, föreslog Atrox att vi skulle ta fram en IT-strategi åt Whyred. Och så inleddes vårt goda samarbete med Claes…

Framtagande av IT-strategi

Atrox affärsmodell och upplägg på strategiprojekt går ut på att kunden ska förstå sina behov av framtida IT-system, och därmed kunna ta beslut på rätt grunder. Vi inledde projektet på Whyred med att genomföra en komplett inventering och en djuplodande analys av IT-miljö och användarnas arbetssätt. Därefter presenterade vi resultatet för Claes, och diskuterade kring bolagets framtida behov och önskemål kring IT. Projektet bestod i huvudsak utav 4 olika faser:

1.      inventering och nulägesanalys

2.      framtid och strategiska mål

3.      lösningsförslag och underlag till IT-budget

4.      IT-policy för organisation, datorer, arbetssätt och säkerhet

Hela projektet igenom är det Atrox som ansvarat för alltifrån planering och utförande till kontinuerliga uppföljning och avstämning.

–      Det som Atrox har lyckats extra bra med i detta projekt är att de har sett våra unika kundbehov, och lyckats anpassa erbjudandet därefter. Den tekniska lösningen har också presenterats på ett sådant sätt att jag har förstått. Nu har jag koll på vad Atrox gör, och vilken ansvarsfördelning som finns leverantörerna emellan. Jag gillar också att Atrox affärsmodell ej enbart handlar om långa bindande avtal, utan snarare om att leverera. När strategiprojektet var klart var det enkelt för mig att ta beslut om vilka åtgärder som behövde göras härnäst.

Whyreds IT-miljö

Inom Whyreds IT-strategi ingår i planen att flytta ut den största delen av IT-miljön ut i molnet. Då Atrox kom in på Whyred hade Whyred totalt sett 4 stycken servrar inne på kontoret. Arbetet påbörjades med att mailservern flyttades ut i molnet redan i mitten av 2011.

Nu var det dags att ta nästa steg. Inom detta projekt skulle Whyred flytta ut affärssystemet (Microsoft Navision) till en extern lösning och Atrox primära jobb var att styra upp den interna infrastrukturen och IT-policys för hela Whyred inklusive alla butiker.

Nu har Whyred endast en server på kontoret för fillagring av stora filer, och resterande delen av IT-miljön är nu ute i molnet. Huvudkontoret och butikerna har en enhetlig IT-miljö och ett gemensamt nätverk. Det gör det enklare för användarna då alla kan logga in på ett och samma nätverk, oavsett om de befinner sig på huvudkontoret eller i en butik. Säkerheten har vi styrt upp med anpassade webbfilter och manangerade enheter.

–      Själva genomförandedelen har fungerat bra och vår IT-miljö känns nu trygg och säker. Atrox har hjälpt mig med alltifrån IT-policys och säkerhet till att styra upp användandet ute i butikerna. Det är bra att en extern part har hand om dessa delar, så att jag själv slippar stå med pekpinnar när det kommer till olämpligt surfande, nedladdning av spel och annat IT-användande som kan dra in virus och skapa säkerhetsluckor i systemet.

Helhetsintryck av Atrox och projektet

–      Mitt helhetsintryck av projektet och samarbetet med Atrox är att det fungerar bra. Det märks att Atrox har ett tydligt kundfokus och är vana att arbeta i projektform. Projekten delas upp i olika faser och det känns bra att kunna sätta en bock i kanten och gå över i förvaltningsfas.

Kan du ge ett konkret exempel på fördelar eller vinster med tjänsten?

–      Alternativet hade varit att anställa någon på heltid som då hade tagit fokus från verksamheten. Vår IT-kostnad är anpassad efter nuvarande storlek och behov. En ev. anställd skulle omöjligt ej heller kunna ha spetskompetens inom alla områden. Som ensam IT-tekniker blir det också svårt att hålla sig uppdaterad och hålla koll på trender.

–     Sedan vi inledde ovan IT-projekt har vi inte haft några problem med varken driften eller supporten en enda gång. Vilket jag ser som en stor tidsvinst.

Hur ser du på framtiden?

–      Whyreds varumärke ska genomsyra såväl butiker, digitalt som intern IT-miljö. Vi kommer framöver att använda oss mer och mer av digital form för att presentera varumärket. Vi undersöker även olika typer av B2B-lösningar.

–      När det kommer till infrastruktur och teknisk utrustning är vi självklart intresserade av att kunna använda oss av modern teknik. Vi har själva ingen direkt koll på vilka laptops och pekplattor som gäller just nu, och vi ser helst att Atrox som har koll på detta tar reda på våra behov och rekommenderar rätt typ av utrustning.

Skulle du kunna sammanfatta Atrox med en mening hur du ser på oss?

–      Trygg och säker IT-miljö.

Skulle du kunna rekommendera andra företag att anlita Atrox?

–     Ja.

En av anledningarna till att vi lyckats extra bra i samarbetet med Whyred är bl.a. att det ligger i Whyreds egen varumärkesstrategi att ligga i framkant inom ny teknik och IT.  Lika självklart som att varumärket andas kvalité och nytänkande, ska val av teknik och IT-system göra likaså. Sist men inte minst vill vi också tillägga att Claes agerat föredömligt och professionellt som beställare av IT-tjänsten. Claes har ställt höga krav på oss som leverantör, men också tagit sig tid att lyssna på det vi har haft att säga.

Claes-ströby

”Atrox strategiska arbetssätt gör att jag känner mig trygg och säker med vår IT-miljö!”

Claes Ströby, VD Whyred

http://www.whyred.se

 

Vi levererar moderna IT-lösningar till flera av Sveriges snabbast växande företag Våra kunder
Microsoft Partner